CÔNG TY TNHH SƠN KIM CƯƠNG - DoanhNghiepNet- chất khử trùng của công ty hóa chất kim cương ,CÔNG TY TNHH SƠN KIM CƯƠNG KIM CUONG PAINT CO., LTD Add: Hamlet 2 Phuong My, My Dong Ward, Thuy Nguyen Dist., Hai Phong City Tel: (0225) 3874207 * Fax: (0225) 3773569CÔNG TY TNHH SƠN KIM CƯƠNG - DoanhNghiepNetCÔNG TY TNHH SƠN KIM CƯƠNG KIM CUONG PAINT CO., LTD Add: Hamlet 2 Phuong My, My Dong Ward, Thuy Nguyen Dist., Hai Phong City Tel: (0225) 3874207 * Fax: (0225) 3773569