Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa layunin ng buhay?- saan ma bibili materialest ng tẩy rửa chất lỏng ,Bahagi ng layunin ng ating buhay ay ang katakutan Siya at sumunod sa Kanya. Layunin din natin sa buhay na ito na ilagay sa tamang perspektibo ang buhay natin sa lupa. Hindi gaya ng mga tao na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang buhay lamang sa lupa, hinanap ni Haring David ang kasiyahan sa buhay sa darating na panahon.Juan 10: Bibliya - Bagong Tipan - Wordproject15 Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.Juan 10: Bibliya - Bagong Tipan - Wordproject

15 Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Contact the supplier

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya | JW.ORG

Tumpak na sagot sa mga tanong sa Bibliya. Ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Diyos, kay Jesus, sa panalangin, pamilya, pagdurusa, pagdiriwang, buhay, kamatayan.

Contact the supplier