News List | City of OKC- nhà cung cấp rượu và hóa chất khử trùng ở thành phố quezon ,STATE OF EMERGENCY: Visit covid19.okc.gov for updates and details on the COVID-19 (new coronavirus) emergency proclamation.